โรงเรียนสอนตัดเสื้อนพวรรณ
โทร. 02-711-0127, 081-402-4191

ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนตัดเสื้อผ้าแห่งแรกในย่านพระโขนง ได้ผ่านการประกันคุณภาพภายนระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2555 จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งหลักสูตรมาตรฐานตามที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหลักสูตรที่คุณสามารถออกแบบเองได้

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง นอกจากการเรียนการสอนแล้ว ทางโรงเรียนยังรับ ปรึกษาและออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆ อีก ทั้งยังมีผลงานของนักเรียนที่มีการออกแบบและได้รับ รางวัลชนะเลิศในงานประกวดและแข่งขันต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอนของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดี