โรงเรียนสอนตัดเสื้อนพวรรณ
โทร. 02-711-0127, 081-402-4191

ถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหามหาราชินี แม่และครูแห่งแผ่นดิน

2015-00-00

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหามหาราชินีแม่และครูแห่งแผ่นดิน ในนามสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์(NBT)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

2015-05-08

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใด้เข้ามาทำการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนตัดเสื้อ นพวรรณ